SEARCH

ระกาศรับสมัครงาน

ลำดับ ตำแหน่งงาน บริษัท/หน่วยงาน จำนวน(อัตรา) สมัครงาน
1 Dev Ops. บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 1 สมัครงาน
2 iOS Developer บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 2 สมัครงาน
3 Android Developer บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 2 สมัครงาน
4 Software Tester (เน้นด้าน automate) บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 1 สมัครงาน
5 System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบงาน) บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 1 สมัครงาน
6 Back-end Developer ระดับ Senior บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 1 สมัครงาน
7 Full-Stack Developer (Jr./Sr.) บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 2 สมัครงาน
8 Regulatory Pharmacist / Pharmaceutical Consultant STEM One-Stop Service 1 สมัครงาน
9 Innovation officer STEM One-Stop Service 2 สมัครงาน
10 Research technical officer บริษัท สกิลเชป จำกัด 1 สมัครงาน

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่