SEARCH

ระกาศรับสมัครงาน

ลำดับ ตำแหน่งงาน บริษัท/หน่วยงาน จำนวน(อัตรา) สมัครงาน
1 ASEAN Sales Engineer (วิศวกรฝ่ายขาย) STEM One-Stop Service 2 สมัครงาน
2 รับนักศึกษาฝึกงานหรือพัฒนาทักษะแบบระยะสั้นหรือระยะยาว บริษัท อินเทลเล็คท์ เน็ตเวิร์ค เว็บ จำกัด 2 สมัครงาน
3 รับนักศึกษาฝึกงานหรือพัฒนาทักษะแบบระยะสั้นหรือระยะยาว บริษัท ไอคิวบ์ จำกัด 1 สมัครงาน
4 ร่วมจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (Co-creation) บริษัท ไพร์ม แมเนจเม้น โซลูชั่นส์ จำกัด 5 สมัครงาน
5 รับนักศึกษาฝึกงานหรือพัฒนาทักษะแบบระยะสั้นหรือระยะยาว Banpong Tapioca 5 สมัครงาน
6 ร่วมจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (Co-creation) บริษัท ไพร์ม แมเนจเม้น โซลูชั่นส์ จำกัด 3 สมัครงาน
7 ร่วมจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (Co-creation) บริษัท ไพร์ม แมเนจเม้น โซลูชั่นส์ จำกัด 1 สมัครงาน
8 Technical Sale Textile Gallery Co.,Ltd 10 สมัครงาน
9 วิศวกร (Engineer) บริษัท ซิงค์ อินโนเวชั่น จำกัด 2 สมัครงาน
10 รับนักศึกษาฝึกงานหรือพัฒนาทักษะแบบระยะสั้นหรือระยะยาว บริษัท ซิงค์ อินโนเวชั่น จำกัด 3 สมัครงาน

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่