SEARCH

ระกาศรับสมัครงาน

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

งาน 'อว.แฟร์' SCI-POWER FOR FUTURE THAILAND ณ Exhibition Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 22 - 28 ก.ค. 2567

10 กรกฎาคม 2567
105

22 - 28 ก.ค. นี้ สอวช. จะชวนไปร่วมสัมผัสอนาคตของไทยผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยในงาน 'อว.แฟร์' ที่มาพร้อมกับธีม SCI-POWER FOR FUTURE THAILAND ณ Exhibition Hall 1 - 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เวลา 09.00 - 20.00 น.   อว.แฟร์ แบ่งการจัดนิทรรศการออกเป็น 6 โซน ได้แก่ 1. Inspired by SCIENCE วิทย์บันดาลใจ วิทยาศาสตร์ เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ 2. SCIENCE for Exponential Growth วิทย์เสริมแกร่งธุรกิจไทย วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับ ขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่อนาคต 3. SCIENCE for All Well Be-ing วิทย์เพื่อชีวิตผาสุก วิทยาศาสตร์ เพื่อสังคมที่ดี ลดความเหลื่อมลํ้า และชีวิตที่ผาสุก 4. S.R.I. Startup LaunchPad วิทยาศาสตร์ เพื่อ Startup และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 5. SCIENCE for Lifelong Learning เรียนรู้ตลอดชีวิทย์ วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ทักษะอาชีพในอนาคต 6. SCIENCE for FUTURE THAILAND วิทย์เพื่ออนาคตประเทศไทย วิทยาศาสตร์ เพื่อ “อนาคตประเทศไทย” ที่สดใสและยั่งยืน   สำหรับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ร่วมออกบูทนิทรรศการในโซน Science for Lifelong Learning นำเสนอแพลตฟอร์ม STEMPlus แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเชื่อมโยงหลักสูตรและความเชี่ยวชาญจากภาคอุดมศึกษา ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ตามนโยบาย IGNITE THAILAND ของรัฐบาล     ภายในบูทมีการนำเสนอข้อมูลมาตรการทางภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ ผ่านมาตรการ Thailand Plus Package โดยในการจ้างงานบุคลากรด้าน STEM สามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือนได้ 150% และการพัฒนาบุคลากรในองค์กรสามารถขอยกเว้นภาษีได้ 250% นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอถึงสถิติความเชี่ยวชาญและกำลังการผลิตจากภาคการศึกษา สำหรับวางแผนการลงทุนอีกด้วย ขณะเดียวกัน ภายในบูทจะนำเสนอภาพรวมโครงการ Online Job Matching ที่จะอำนวยการความสะดวกในการจับคู่การจ้างงานให้บริษัท และแนะนำให้รู้จักกับ STEM One-Stop Service หรือ STEM OSS ศูนย์ประสานงานและบริการเบ็ดเสร็จ     นอกจากนี้ สอวช. ยังได้จัดเตรียมไฮไลท์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงาน อว.แฟร์ เท่านั้น กับ 4 ความพิเศษ ประกอบด้วย     1. อนุมัติรับรองเร็วทันใจ ทั้งการรับรองหลักสูตร และการจ้างงานด้าน STEM : โดยผู้ประกอบการ หรือสถาบันฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยื่นการขอรับรอง ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะได้ทราบผลการพิจารณาเร็วทันใจ ภายใน 31 กรกฎาคม 2567 2. คลินิก STEMPlus แนะเคล็ดลับ แบบจับมือทำ : ทำอย่างไรให้ได้รับการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม และการจ้างงานด้าน STEM เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แบบผ่านฉลุย เรามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะเคล็ดลับที่บูท STEMPlus ตลอดการจัดงาน 22 – 28 กรกฎาคม 2567 โดยเปิดคลินิก 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.00 – 16.00 น. 3. ฝากประวัติ หางานได้ก่อนใคร : เปิดรับฝากประวัตินิสิต นักศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม Advanced Electronics โดยสามารถยื่น Resume ฝากประวัติได้ที่บูท สอวช. ตลอดงาน 4. หาคน ได้ตรงใจ ประหยัดเวลาไม่ต้องยื่นคำขอผ่านระบบ : สถานประกอบการสามารถยื่นคำขอ ช่วยหาคนด้าน STEM ผ่านโครงการ Co-creation รูปแบบต่าง ๆ  โดยไม่ต้องยื่นคำขอผ่านระบบ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่บูท สอวช. เพื่อนัดหมายเครือข่ายสถาบันการศึกษาได้ตลอดงาน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรรถสิทธิ์ attasith@nxpo.or.th และสามารถติดตามรายละเอียดงาน อว.แฟร์ ได้ที่ https://www.mhesifair.com/

กระทรวง อว. โดย สอวช. รับรอง 19 หลักสูตรใหม่ในการพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็ม เดือนกรกฎาคม ปี 2567

1 กรกฎาคม 2567
95

กระทรวง อว. โดย สอวช. รับรอง 19 หลักสูตรใหม่ในการพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการยกเว้นภาษีได้มากถึง 250% เตรียมพร้อมส่งบุคลากรเข้ามาพัฒนาทักษะกันได้เลย!.ในเดือนกรกฎาคมนี้ มีหลักสูตรที่น่าสนใจในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล (Digital) อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advance Agriculture and Biotechnology) และอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy).หลักสูตรเหล่านี้เป็นหลักสูตรจากหน่วยฝึกอบรมภาคเอกชนที่น่าสนใจหลากหลายแห่ง ที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรการ Thailand Plus Package มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน STEM ที่สอดคล้องกับความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากรได้ถึง 250%.ตัวอย่างหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจ เช่น  หลักสูตร Environmental Economics and Policy หลักสูตร Nanotechnology for Daily Life and Business หลักสูตร Driving Digital Strategy with Customer-Centric Innovation หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดธุรกิจ 2 เท่าโดยใช้ Al และ Digital Transformation ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและติดตามข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองเพิ่มเติมได้ที่ www.stemplus.or.th.#สอวช #NXPO #ThailandPlusPackage #FutureSkill

ถิติด้านกำลังคน STEM

ดูทั้งหมด

ภาพรวมของค่าเฉลี่ยเงินเดือน จำแนกตามตำแหน่งงาน

Loading...

ตำแหน่งงานที่มี อัตราเงินเดือนสูงสุด 10 ตำแหน่งงาน

Loading...

คาดการณ์จำนวนบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในระยะ 5 ปี

Loading...

ทความที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

แบบประเมินความพึงพอใจ

รายละเอียดทำแบบประเมิน

ทำแบบประเมิน

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่