SEARCH

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอวช. จัดบูทแนะนำแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง และสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนากำลังคน ในงาน Automation & Robotic Day 2024 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี

27 มกราคม 2567 98

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมจัดบูทแนะนำแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง และสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนากำลังคน ในงาน "Automation & Robotic Day 2024 ภายใต้แนวคิด "The Future of Industrial Digital Transformation" จัดโดย สถาบันไทย-เยอรมัน หนึ่งในหน่วยงานส่วนขยายของแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง (STEM One-Stop Service: STEM OSS) ทางด้าน Automation & Robotic ที่ได้ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บริหารจัดการ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไปสู่ยุคดิจิทัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี

 

ภายในงานมีการตั้งบูทประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลของ STEM OSS ให้แก่ผู้สนใจ โดยคณะทำงานศูนย์ประสานงาน STEM OSS ได้ให้คำแนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มแก่บริษัทและผู้ประกอบการที่มองหาการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการผ่านการ Reskill/Upskill และบุคลากรทักษะสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ รวมถึงประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการขอรับรองการจ้างงานภายใต้มาตรการ Thailand Plus Package นอกจากนี้ ยังได้อธิบายแนวทางการรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ (Co-creation) ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว คาดว่าจะมีบริษัทและผู้ประกอบการในระดับจังหวัดที่สนใจเข้ารับบริการจาก STEM OSS เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการขยายผลการดำเนินงานของแพลตฟอร์มให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นด้วย

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่